Překlady

Spolupráce s mnoha překladateli s dlouholetou praxí v různých oborech nám umožňuje profesionálně, kvalitně a rychle překládat dokumenty jakéhokoli tematického zaměření, včetně ekonomických, technických, právních nebo lékařských textů či audio/video záznamů, a to do více než 30 jazyků.

Nechte si přeložit Vaše návody k obsluze, letáky, brožury a další produktové materiály.

Dodržení odborné terminologie

Nejčastěji poptávané oblasti manálů a návodů: elektrospotřebiče, kotle, fotovoltaika, ochranné oděvy, doplňky stravy, atd.

Rychlé dodání

Návody i většího rozsahu jsme schopni vyhotovit do několika málo dnů.

Úpravy PDF dokumentů

Zpravidla si poradíme i s úpravou PDF dokumentu, takže jsme schopni Vám dodat návod v identické grafické podobě.

Nechte si u nás přeložit obchodní dokumenty:

 • smlouvy
 • obchodní podmínky 
 • GDPR
 • kodexy
 • posudky 

Zkušení překladatelé

Rychlé dodací termíny

Zachování mlčenlivosti

Nechte si u nás přeložit webové stránky nebo s-shopy do různých jazykových mutací:

 • Vykopírujeme za vás originální texty z webu
 • Možnosť dodání v HMTL, PO, XLS, atd. 
 • Překlad nebo korektura rodilým mluvčím daného jazyka
 • Implementace jazykových zvyklostí cílové země 

Zkušení překladatelé

Rychlé dodací termíny

Nechte si u nás přeložit katalogy nebo popisy produktů:

 • Vykopírujeme za vás originální texty z webu
 • Možnosť dodání v HMTL, PO, XLS, atd. 
 • Překlad nebo korektura rodilým mluvčím daného jazyka
 • Implementace klíčových slov a frází

Zkušení překladatelé

Rychlé dodací termíny

Nechte si u nás přeložit nebo vytvořit titulky s firemním a produktovým videím.

 • Provedeme přepis mluveného slova 
 • Vytvoříme titulky s časováním v požadovaném jazyce
 • Soubor s vytvořenými a přeloženými titulky odevzdáme ve formátu .SRT 
 • Rodilí mluvčí daného jazyka

Zkušení překladatelé

Rodilí mluvčí

Rychlé dodací termíny

Překlady a korektury lékařských studií, které se zabývají účinky nebo jinými parametry Vašich produktů, například doplňků stravy, atd.

Zkušení překladatelé

Zachování terminologie

Rychlé dodací termíny